Foto & Filmkurs

Porträtt

Tjänster

Modell-agentur

Nystartat

Kontakta oss för mer information

Sysselsättning

Vi utgår ifrån varje individs egna förutsättningar, förmåga och styrkor. Med utgångspunkt från dig, så ger vi stöd och meningsfull sysselsättning. Vi har både foto och videoutrustning som kan lånas huvudsak under arbetstid.

Socialt företag

I dagens samhälle har många hamnat utanför arbetsmarknaden. Sociala företag är därför samhällsmässigt viktiga för att skapa samt öka möjligheter för människor att få värdefulla erfarenheter. Detta kan i sin tur öka chanser att få ett riktigt arbete.

Jobbcoaching

Det är viktigt att behålla sin motivation och sitt driv när konkurrensen på arbetsmarknaden är stor. Vi håller enskilda samtal för att ta reda på vilka just dina behov och önskemål är. Vårt mål är att försöka ge dig den bästa möjliga hjälpen till er.

Card image cap
Alessandro Zavattero

Fotograf & 3D artist
Mail: alessandro@orebrotv.se

Telefon: 0736 43 36 86

Card image cap
Charles Rosen

3D artist
Mail: charles@orebrotv.se

Telefon: 0700638742

Card image cap
Soraphong Inyai

Fotograf & Producent
Mail: soraphong@orebrotv.se

Telefon: 0739 19 33 88